Rinh hũ cực khủng (vòng bán kết)

Thời gian: 13/12 – 15/12

Tổng giải thưởng: 200 Triệu VNĐ

Xem Ngay

Bức phá đua thưởng (vòng bán kết)

Thời gian: 13/12 – 15/12

Tổng giải thưởng: 686 Triệu VNĐ

Xem Ngay

Rinh hũ cực khủng (vòng bán kết)

Thời gian: 13/12 – 15/12

Tổng giải thưởng: 200 Triệu VNĐ

Xem Ngay

Bức phá đua thưởng (vòng bán kết)

Thời gian: 13/12 – 15/12

Tổng giải thưởng: 686 Triệu VNĐ

Xem Ngay